CLOSE RELATIONS — VZTAHY NA BLÍZKO, 2018, City Surfer Office, Prague   link   poster   web1   web2